Frekvensterapi
Frekvensterapi

Frekvensterapi

Uppgradera din kropp, ditt sinne och ditt liv med frekvensterapi! iTeraCare är en fantastisk, revolutionerande maskin som kombinerar kinesisk medicin med kvantfysik.

“Future Medicine will be the Medicine of Frequencies”
— Albert Einstein
Översatt lyder det: Framtidens medicin kommer att vara frekvensmedicin.

 

Vad är energimedicin?

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för läkande tekniker som behandlar kroppen, det mentala, det känslomässiga, nervsystemet och själen. Energimedicin används för att skapa balans och läkning, så vi kan hitta hem till oss själva och må bra – på riktigt.

 

”If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”
— Nicola Tesla
Översatt lyder det: Om du vill hitta universums hemligheter, tänk i termer av energi, frekvens och vibration.

 

Varför energi, frekvenser och vibrationer?

Allt är energi, frekvenser och vibrationer. Varje levande organism kan sägas bestå av energi och vibrerar på en särskild frekvens. Det som är intressant med frekvenser är att de sprider sig och väcker upp resonans hos omkringliggande energibärare som är ”stämd” på samma frekvens. Frekvenser i omfånget 2 – 17 Terahertz vibrerar eller svänger i samma frekvens som kroppens friska celler. När Terahertzvågor når in i kroppen känner de fungerande cellerna igen svängningen, som då förstärks hos cellerna. Även de slumrande cellerna känner av vibrationerna och vaknar upp och börjar svänga i rätt frekvens igen. De celler som inte resonerar med svängningen löses upp och tas om hand av kroppens utrensningssystem. Terahertzvågorna kan tränga in 20 – 30 cm och når rakt in i kroppens centrum. iTeraCare är en terahertzfrekvensstav som kombinerar gammal traditionell kinesisk medicin med kvantfysik. Man använder frekvensstaven genom att blåsa på akupunkturpunkter, lymfsystemet, ryggraden och på de områden man upplever problem eller smärta på.

Behandlingen inleds med att du som klient först får dricka lite vatten som strukturerats med staven. Anledningen till att man använder frekvenserna även på vattnet är att vatten som stått stilla länge eller kastats runt kors och tvärs i våra vattenledningssystem ofta klustrar ihop vattenmolekylerna vilket gör det svårt för dem att tränga in i cellerna. Vattnet passerar därför oftast bara igenom vårt matsmältningssystem utan att nå in på cellnivå. När man behandlar vattnet med iTeraCare-staven löses klustren upp och vattenmolekylerna bildar i stället som kedjor där molekylerna ligger en efter en, som i ett pärlband. Vattenmolekylerna kan på så sätt nå ända in i cellerna och skölja rent samt vätskefylla (rehydrera) cellerna. Att vara vätskefylld hjälper också till att transportera frekvenserna i kroppen. Efter vattnet får klienten sitta eller ligga ned under tiden jag blåser med iTeraCare-staven. Tiden för hela sessionen är ca 45 minuter varav staven används ca 20-30 minuter.

Som jämförelse kan man säga att en timmes frekvensterapi med iTeraCare Classic motsvarar:
10 gånger akupunktur
20 gånger koppning
30 gånger massage
40 gånger gua sha

 

Se gärna avsnittet på startsidan om iTeraCare. Jag är IBO Independent Business Owner (oberoende företagare/återförsäljare) för Prife International, som är det enda företaget som genom IBO får distribuera iTeraCare-staven, så om du vill veta mer om iTeraCares frekvensstav så skicka ett meddelande.

Kontakt mig:

Plats: Hyllie, Malmö
E-post: info@pafageloga.se
Telefon/sms: 070-759 20 06

Avbokning

Var ute i god tid vid eventuell avbokning.
Ej avbokad tid debiteras.

Följ gärna